2016-2017 Güz Dönemi ESM301- Enerji Üretim ve İletim Dersi Devamsızlıktan kalan öğrenciler

120105017-Uğur Can ÇILGIN

130105022- Halil İbrahim AL

140105001-Murat AKBAK

140105067-Mehmet Said YARDIMCI

140105079-Osman BÜYÜKÖZER

140105089-Naim SUNGUR

150105074-Esra ÜNAL

165103004-Ahmet Kenan BİRİNÇ

165103009-Ali BİÇER

165103010-Ali RIZA KOÇAL

2016-2017 Güz Dönemi ESM406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü Dersi Devamsızlıktan kalan öğrenciler

132009035-Hilmi Deniz YALÇINKAYA

2016-2017 Güz Dönemi ESM203  Elektrik Elektronik Bilgisi Dersi Devamsızlıktan kalan öğrenciler

130105015-Musa Eren GÜNAY

130105042-Hakan TOPÇU

130105059-Alp Eren ÖZÇÖREK

140105001-Murat AKBAK

140105005-Kadir Can ŞİMŞEK

140105017-İsmail Ozan ATA

140105034-Ramazan ÖZTÜRK

130105022-Hali İbrahim AL

 

Öğr.Gör.Aykut Fatih GÜVEN

06.01.2017