flashas3logoYapacağımız web uygulamalarında bu işlem önemli bir yer tutuyor. Nedeni ise  basit bir flash menü ya da bir banner tasarladığımızda kullanıcının hedef adrese ulaşması için bu yöntemi kullanmanız gerekiyor.Kodlarımıza göz atacak olursak:
Gerekli tasarımlar yapıldıktan sonra, butona dinleyici ekleme işlemini yapacağız.


var adres:URLRequest= new URLRequest(“https://afguven.com”);  //adres tanımlıyoruz.

btn1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,btn1Func);   //”btn1″ sahnemizde bulunan buton adı.

function btn1Func(e:MouseEvent){
navigateToURL(adres,”_blank”);
}

Yukarıdaki örnekte site dışına bağlantıyı gördük. Peki yaptığımız “Html” sayfamızda site içi bağlantıyı nasıl yapacağız ?

var adres:URLRequest= new URLRequest(“anasayfa.html”);  //Çağırmak istediğimiz html dosyasının adını ve uzantısını yazıyoruz.

navigateToURL(adres,”_blank”);  kod satırında gözüldüğü üzere çağılan linkin hedefini belirleyebiliyoruz.

_blank  -> Yeni bir sayfada çağrılan linki aç.
_self    -> Aynı sayfada çağrılan linki aç.

Eğer sahnemize bir iframe eklersek ve flash butona tıklandığında iframe in içinde açılmasını istiyorsak. iframe adının “cerceve” olduğunu varsayalım.
Kodumuzu       navigateToURL(adres,”cerceve”);          şeklinde düzenliyoruz.