Çoklu seçme şansını bize sunan CHECKEDLISTBOX bileşeni birçok durumda gerçekten işimizi kolaylaştırmaktadır. Normal listbox ile kullanımı hemen hemen benzerdir.

Selectedindex: Seçilen liste elemanının sıra numarasını verir.
Items.Count: Listedeki tüm elemanların toplam sayısını verir. Textbox1.Text=Checkedlistbox1. Items.Count
Checkeditems.count: Seçili olan elemanların sayısını verir.
Selecteditem: Hangi check seçili ise onun adını verir.
Items.Contains: Tüm liste içeriğini parantez içinde verilen değerle kontrol eder. Deger varsa true, yoksa false dır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace CheckedListboxKullanim
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      if (checkedListBox1.Items.Count == 0)
      {
        BtnSecim.Enabled = false;
        BtnSecileniKaldir.Enabled= false;
      }
    }
    int i = 0;

    private void BtnYeniEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       i++;
      checkedListBox1.Items.Add(i.ToString());

      if (checkedListBox1.Items.Count > 0)
      {
        BtnSecim.Enabled = true;
        BtnSecim.Text = "Tümünü Seç";
      }
    }
    int selectedIndex;

    private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      selectedIndex = checkedListBox1.SelectedIndex;
      BtnSecileniKaldir.Enabled = true;
    }

    private void BtnSecileniKaldir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      i = checkedListBox1.Items.Count - 1;

      do
      {
        if (checkedListBox1.GetItemChecked(i))
          checkedListBox1.Items.RemoveAt(i);

        i--;
      } while (i >= 0);

    }

    private void BtnSecim_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bool state = false;

      if (BtnSecim.Text.Equals("Tümünü Seç"))
      {
        state = true;
        BtnSecim.Text = "Seçimi Kaldır";

      }
      else if (BtnSecim.Text.Equals("Seçimi Kaldır"))
      {
        state = false;
        BtnSecim.Text = "Tümünü Seç";
      }

      for (int i = 0; i < checkedListBox1.Items.Count; i++)
      {
        checkedListBox1.SetItemChecked(i, state);

      }
    }
    }  
  }

Dosyayı İndir