Label
Kullanıcıya form üzerinde bilgi vermek için kullanılır. Bu nesneye kullanıcı tarafından bilgi girmek dışında
text kutusuna çok benzer.
• Text özelliği ile içindeki bilgilerin yerleşimi TextAlignözelliği ile belirlenebilir.
• Image özelliği ile Label içerisinde resim gösterilebilir.
• ImageAlign özelliği ile resmin yerleşmini belirleyebilirsiniz.
• ImageList ve ImageIndex özellikleri ilede resim gösterilebilir.
• Bu kontrolün önemli özelliklerinden biri AutoSizeözelliğidir. Bu özellik normelde false dir.
• Transbaran özelliğini kullanmak için BackColor veColor.Transparent değerlerini
kullanabilirsiniz.
UseMnemonic
Bu özellik Label içinde bulunabilecek & karakterinin nasıl davranacağını belirler. Normalde bu özellik
true dur. Ve Text özelliğinde & karakterinden sonraki karakteri kısa yol tuşu yapar. Alt-E gibi.
Bazı Label Özellikleri :
BackColor : Tahmin edebileceğiniz gibi Label’ın arka plan rengini ayarlar.
BorderStyle : Label’ın kenarlarının nasıl olacağını belirler.
Font : Font’unu ayarlamamıza yarar. Boyut,yazı tipi gibi özellikleri barındırır.
Text : Label’da ne yazacağını ayarlayan özelliktir.
TextAlign : Label’da yazan yazının nerede duracağına karar verir.
Örnek:  TextAlign = Left ,top,right gibi..
(Name) : Label’ın kod tarafında hangi isimle adlandırılacağını, çağırılacağını belirler. Default
olarak Form’a eklediğiniz kaçıncı label ise “label””kaçıncı label” şeklinde gelir.
Örnek: Biz ikinci bir label eklersek name i ‘label2’ olacaktır
AutoSize : Label’ın boyutunu ayarlamak için kullanılır.Bu özellik True olur ise; Label’ı tek
boyutta kullanırız. Yani satır sonunda bir alt satıra geçip devam etmez, sürekli sağa doğru
yazmaya devam eder. False yaparsak serbestlik kazanırız.
Örnek1:
kullanıcı textbox’a  bilgi girecek, bu bilgi direk olarak aktarılacak.
Kodu:
private void textBox1_TextChanged(object sender,EventArgs e)
{
label1.Text = textBox1.Text.ToString();
}
Örnek2:
kullanıcı textbox bilgi girecek, bu bilgi buttona tıklayarak aktarılacak.
Kodu:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string kelime;
kelime = textBox1.Text
label1.Text = kelime.ToString();
}