C#’ da Checkedlistbox Kullanımı

Çoklu seçme şansını bize sunan CHECKEDLISTBOX bileşeni birçok durumda gerçekten işimizi kolaylaştırmaktadır. Normal listbox ile kullanımı hemen hemen benzerdir. Selectedindex: Seçilen liste elemanının sıra numarasını verir. Items.Count: Listedeki tüm elemanların toplam sayısını verir. Textbox1.Text=Checkedlistbox1. Items.Count Checkeditems.count: Seçili olan elemanların sayısını verir. Selecteditem: Hangi check seçili ise onun adını verir. Items.Contains: Tüm liste içeriğini parantez içinde verilen değerle kontrol eder. […]