Derste Verilen not üzerinden ders takip edilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan notlar kullanılacaktır.

Elektrik Güç Kalitesi

Enerji Kalitesini Bozan Faktörler

Kompanzasyon Not1     Not 2    Not3

Ali Çaşkurlu Slayt

GÜÇ KALİTESİ-1

 

GÜÇ KALİTESİ-2

 

ENERJİ KALİTESİ