Bitirme Ödevi savunma sınavları genellikle dönemsonu sınavların bitişini takip eden 2 gün içinde yapılmaktadır. Bölüm Başkanlığınca ilan edilkecek tarihlerin takip edilmesi gerekiyor.

Bitirme Ödevleri’nin bölüm sekreterliğine teslimi derslerin son gününe kadardır. Bitirme Ödevi kitapçığının teslim tarihi ile savunma tarihleri farklıdır.