Dönem ödevi sonuç raporunun hazırlanması

Projenizi gerçekleştirmek üzere aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız.

UYARI

  • Dönem ödevinin bir sınav ciddiyetinde değerlendirileceğini unutmayınız.
  • Hazırlanması döneme yayıldığı için özür sınavı gibi telafisi olmayacağını unutmayınız.
  • Derslerin son günü saat 17:00 ye kadar teslim edilmek zorunda olduğunu unutmayınız.
  • Benzer raporları yarın iş hayatında da hazırlamak zorunda kalacağınızı, bu nedenle rapor hazırlama konusunun önemli olduğunu unutmayınız.
  • Raporların kesinlikle istenilen formatta hazırlanması gerektiğini, bir iki şekil veya yazılım listesi vermenin rapor olmadığını unutmayınız

Proje Kapağı indir

Proje Rapor Formu indir

Projenizle ilgili Ayrıntılar ders zamanında verilecektir.