“Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler, İşletim sistemi yönetimi, Kelime işlem programı kullanımı, Elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı, Sunu hazırlama programı kullanımı, İnternet hizmetlerinin kullanımı ve internette güvenlik”

  1. Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramlar, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri ve işlevleri
  2. İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve yönetme
  3. İşletim sisteminde dosya ve klasör organizasyonu
  4. Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı
  5. Kelime işlemci programında metin girişi ve biçimlendirme işlemleri
  6. Kelime işlemci programında belge düzenleme ve yazdırma
  7. Kelime işlemci programında belgeye tablo, resim, grafik vb ekleme
  8. Arasınav
  9. Bir hesap tablosu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı
  10. Hesap tablosu uygulamasında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri
  11. Hesap tablosu uygulamasında formüller, fonksiyonlar ve grafiklerin kullanımı
  12. Uygulama Sınavı
  13. Bir sunu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı
  14. Sunuya ses, resim, müzik, film ve özel efektler ekleme
  15. Etkin ve güvenli internet kullanımı
  16. Final Sınavı