Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı, iletim hattı denklemleri, parametreleri ve çözümleri, iletim hatlarında geçici-hal durumları, iletim hatlarının kararlı halde çalışması, üç fazlı sistemler için özel durumlar, güç taşıma kapasitesi üzerindeki gerilim kısıtlamaları, güç taşıma kapasitesi üzerindeki akım kısıtlamaları, sistem koruması, da iletim hatları