Bitirme ödevi ile ilgili bazı duyurulara gerektiğinde burada yer verilecektir.