Adobe-dreamweaver-asp-icon
Programin ana sayfasinda gelen menüde ilgili alanlardan sadece biri doldurularak arama islemi yapilabilir. Hangi kategoriye göre arama yapilmak isteniyorsa ilgili kutucuk doldurularak aratilir ve ilgili tüm kayitlar listelenir. Ekrana gelen menülü ana sayfayi çalistiran dosya arama.asp dosyasidir. Bu dosyanin açik ve tam kodlari asagida verilmistir. telefonrehberi Giriş sayfasını şekilde görüldüğü gibi tasarlıyoruz. Bu sayfayı arama.asp olarak kaydediyoruz. Sayfa içerisinde bulunan asp kodları şu şekildedir.

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<html>
<head>
<title>ARAMA SAYFASI</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=1254">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="background.gif" bgproperties="fixed">
<div align="center">
<center> <br>
<p>&nbsp;</p> <div align="center"> <center> <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="495"> <tr> <td bgcolor="#336699" align="center" width="489" valign="top"> <div align="center"> <p align="center"><font face="Tahoma" color="#FFFFFF" size="3"><b>Telefon Rehberi Sayfasina Hos Geldiniz</b></font></div> </td>
</tr>
<tr>

<td width="489" align="center" valign="top">
<div align="right">
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="270">
<tr>
<td width="272">
</td>
<td width="272">
</td>
<td width="272">
</td>
<td valign="top" align="center" width="6">&nbsp;
<p></td>
</tr>
<tr>
<td width="272">
</td>
<td width="272">
</td>
<td width="272" bgcolor="#336699">
<div align="center"> <p align="center"><b><font size="2" face="Tahoma" color="#FFFFCC">REHBER ARAMA MENÜSÜ</font></b></div> </td> <td valign="top" align="center" width="6"></td>
</tr>
<tr>
<td width="272" align="left" valign="top" height="112">
</td>
<td width="272" align="left" valign="top" height="112">
</td>
<td width="272" align="left" valign="top" height="112">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td bgcolor="#FFCC99"> <div align="center" style="width: 269; height: 117"> <font size="2" face="Verdana"> <form method="post" action="arama_sonuclari.asp" name="fname"> <font color="#000080"> Adi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="arama" size="15" maxlength="15"> <input type="hidden" name="alan" value="Ad"> <input type="submit" name="ara" value=" Ara " style="background-color: #336699; color: #FFFFFF; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; border-style: solid; border-color: #FFFFFF"> </font>
</font>
</form>
<font size="2" face="Verdana">
<form method="post" action="arama_sonuclari.asp" name="fname"> <font color="#000080">
Soyadi&nbsp; <input type="text" name="arama" size="15" maxlength="15"> <input type="hidden" name="alan" value="Soyad"> <input type="submit" name="ara" value=" Ara " style="background-color: #336699; color: #FFFFFF; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; border-style: solid; border-color: #FFFFFF"> </font> </form> <form method="post" action="arama_sonuclari.asp" name="fname"> <font color="#000080"> Ünvani&nbsp; <input type="text" name="arama" size="15" maxlength="15"> <input type="hidden" name="alan" value="Unvan"> <input type="submit" name="ara" value=" Ara " style="background-color: #336699; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: bold; border-style: double; border-color: #FFFFFF"> </font> </form> <form method="post" action="arama_sonuclari.asp" name="fname"> <font color="#000080"> Bölümü&nbsp; <input type="text" name="arama" size="15" maxlength="15"> <input type="hidden" name="alan" value="Bolum"> <input type="submit" name="ara" value=" Ara " style="background-color: #336699; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; font-weight: bold; border-style: double; border-color: #FFFFFF"> </font> </form>
</font>
</div>
</td>
</tr

</table>
</td>
<td valign="top" align="center" width="6"></td>
</tr>
</table> </div> </td> </tr> </table> </center> </div> </center> </div> <p align="center” <img border="0" src="yellowline.gif"></p> <p align="left">&nbsp;</p>
</body>
</html>

Bu sayfadan gelen bilgilerin işlendiği arama_sonuclari.asp sayfasını da aşağıdaki gibi tasarlıyoruz.telefonrehberi2   Bu sayfamıza ait asp kodu aşağıdaki gibidir.

<html>
<head>
<title>Arama Sonuçlari</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=1254">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="background.gif" bgproperties="fixed">
<%
set conn=server.createobject("adodb.connection")
dsnpath="DRIVER={MICROSOFT ACCESS DRIVER (*.mdb)}; DBQ=" & Server.mappath("dbbilgi.mdb")
conn.open dsnpath
if request("arama")="" then
Response.Redirect("arama.asp")
end if

if request("alan")="Ad" then

sql="SELECT * FROM tblbilgi where ad like '"&request("arama")&"%'"
end if

if request("alan")="Soyad" then
sql="SELECT * FROM tblbilgi where soyad like '"&request("arama")&"%'"
end if

if request("alan")="Unvan" then
sql="SELECT * FROM tblbilgi where unvan like '"&request("arama")&"%'"
end if

if request("alan")="Bolum" then
sql="SELECT * FROM tblbilgi where bolum like '"&request("arama")&"%'"
end if

if request("arama")="*" then
sql="SELECT * FROM tblbilgi"
end if

Set rs=conn.execute(sql)
tpl=0
say=1
%>

<table width="81%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4" bgcolor="#336699">
<div align="center">
<b>
<font face="Verdana" color="#FFFFFF" size="3">KAYIT LISTESI</font></b>
</div> </td> </tr> <tr>
<td width="85%" colspan="4" rowspan="2" align="left" valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td width="10%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC">
<u>Kayit No</u></font></b></td> <td width="10%"><b>
<font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Ünvani</u></font>
</b></td> <td width="15%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Adi</u>
</font></b></td> <td width="15%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Soyadi</u>
</font></b></td> <td width="15%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Bölümü</u>
</font></b></td> <td width="12%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Telefon</u></font>
</b></td> <td width="10%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Dahili Tel</u></font></b></td>
<td width="40%"><b><font size="2" face="Verdana" color="#0066CC"><u>Email</u></font></b></td> </tr>
<%Do while not rs.eof%> <tr>
<td width="10%" align="left">
<font face="Verdana"><font size="2">
<%=say%>
</font></font></td> <td width="10%" align="left">
<font face="Verdana"><font size="2"><%=rs("unvan")%></font></font></td>
<td width="15%" align="left"><font face="Verdana">
<font size="2"><%=rs("ad")%></font></font></td>
<td width="15%" align="left"><font face="Verdana">
<font size="2"><%=rs("soyad")%></font></font></td>

<td width="15%" align="left"><font face="Verdana"><font size="2">
<%=rs("bolum")%></font></font></td> <td width="12%" align="left"><font face="Verdana">
<font size="2"><%=rs("telefon")%></font></font></td> <td width="10%" align="left"><font face="Verdana"><font size="2">
<%=rs("dahilitel")%></font></font></td> <td width="40%" align="left"><font face="Verdana"><font size="2">
<%=rs("email")%></font></font></td> </tr>
<%
tpl=tpl+1
say=say+1
%>
<% rs.movenext
loop %> </table>
<% rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing %> <p><font size="2" face="Verdana">Arama Sayfasina dönmek için <a href="arama.asp">tiklayiniz.</a></font></p> </td> </tr>
</table>
</body>
</html>

Bu ASP programının çalışma mantığı ise; Giriş sayfasında ad, soyad, unvan gibi ayrı ayrı form alanlarından gönderilen bilgiler arama_sonucları.asp sayfasında işleniyor. Burada veritabanımızda bulunan bu alanlar üzerinde LIKE komutu kullanılarak form alanlarından gönderilen bilgilerin tabloda bulunan alanlar içerisinde girilen bilgiler yer alan tüm kayıtları listeler. ARAMA_SONUÇLARI.ASP DOSYASI Aramaya baslarken arama_sonuclari.asp dosyasi çalismaya baslar ve aratilan kayit bulunduktan sonra asagidaki tablo seklinde ekrana gelir. Gelen sayfa Server üzerinde çalisan arama_sonuclari.asp dosyasidir. telefonrehberi3         VERI TABANI DOSYASI… telefonrehberi4 telefonrehberi5 Dosyayı İndir