using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace AskerDagitimProgrami
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    // Dizileri tanımladım, dinamik dizi yapısı kullanıyorum, çünkü dizimin boyutu veri girdikçe artacak..
    ArrayList askeradaylari = new ArrayList();
    ArrayList iller = new ArrayList();
    Random rasgele = new Random(); // random sınıfım..
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Textboxdaki veriyi kontrol ediyorum, boşmu, null mu??

      if (textBox1.Text == "" || textBox1.Text == null || textBox1.Text == " " || textBox1.Text == " ")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Bilgi Giriniz");
      }
      else
      {
        /* Veri girdikten sonra veri büyük harflere çevrilip, listboxa ekleniyor.
        Tekrar textbox1 e odaklanılıyor, imleç buraya alınıyor, textbox temizleniyor.
         */
        listBox1.Items.Add(textBox1.Text.ToUpper());
        textBox1.Focus();
      }
      textBox1.Clear();
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Textboxdaki veriyi kontrol ediyorum, boşmu, null mu??

      if (textBox2.Text == "" || textBox2.Text == null || textBox2.Text == " " || textBox2.Text == " ")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Bilgi Giriniz");
      }
      else
      {
        /* Veri girdikten sonra veri büyük harflere çevrilip, listboxa ekleniyor.
        Tekrar textbox2 e odaklanılıyor, imleç buraya alınıyor, textbox temizleniyor.
         */
        listBox2.Items.Add(textBox2.Text.ToUpper());
        textBox2.Focus();
      }
      textBox2.Clear();
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /* listbox1 diziye ekleniyor, ADDrange ile birden fazla elemanı ekleme imkanım var, aynı şekilde listbox2 de ekleniyor */
      askeradaylari.AddRange(listBox1.Items);
      iller.AddRange(listBox2.Items);
      // eğer asker adayları ve il sayım eşit ise;
      if (askeradaylari.Count == iller.Count)
      {
        int askersayisi = askeradaylari.Count;

        // asker sayısınca for döngüsü yapıyorum, rasgele rakam bu sayıya bağlı dinamik olarak, gelen rakamı bir değere alıyorum,
        // daha sonra listbox3 e dağıtım olarak ekliyorum, daha sonra geleni siliyorum, (REMOVEAT) ilgili gelen değeri sildiğim için,
        // bir sonraki değerin indeksi - 1 oluyor. Böylece gelen aday ve gelen il bir daha gelmiyor.
        for (int i = 0; i < askersayisi; i++)         {                     int gelenaday = rasgele.Next(0, askeradaylari.Count);           int gelenil = rasgele.Next(0, iller.Count);           listBox3.Items.Add(askeradaylari[gelenaday].ToString() + "   " +iller[gelenil].ToString());           askeradaylari.RemoveAt(gelenaday);           iller.RemoveAt(gelenil);         }       }       // Eğer asker sayısı ilden fazla ise;       if (askeradaylari.Count > iller.Count)
      {
        // asker sayısınca for döngüsü yapıyorum, rasgele rakam bu sayıya bağlı dinamik olarak, gelen rakamı bir değere alıyorum,
        // daha sonra listbox3 e dağıtım olarak ekliyorum, daha sonra geleni siliyorum, ilgili gelen değeri sildiğim için,
        // bir sonraki değerin indeksi - 1 oluyor. Böylece gelen aday bir daha gelmiyor

        int askersayisi = askeradaylari.Count;

        for (int i = 0; i < askersayisi; i++)
        {
          int gelenaday = rasgele.Next(0, askeradaylari.Count);
          int gelenil = rasgele.Next(0, iller.Count);

          listBox3.Items.Add(askeradaylari[gelenaday].ToString() + "   " + iller[gelenil].ToString());
          askeradaylari.RemoveAt(gelenaday);
        }
      }
      // asker sayısınca for döngüsü yapıyorum, rasgele rakam bu sayıya bağlı dinamik olarak, gelen rakamı bir değere alıyorum,
      // daha sonra listbox3 e dağıtım olarak ekliyorum, daha sonra geleni siliyorum, ilgili gelen değeri sildiğim için,
      // bir sonraki değerin indeksi - 1 oluyor. Böylece gelen aday ve gelen il bir daha gelmiyor.

      if (askeradaylari.Count < iller.Count)
      {
        int askersayisi = askeradaylari.Count;

        for (int i = 0; i < askersayisi; i++)
        {
          int gelenaday = rasgele.Next(0, askeradaylari.Count);
          int gelenil = rasgele.Next(0, iller.Count);
          listBox3.Items.Add(askeradaylari[gelenaday].ToString() + "   " + iller[gelenil].ToString());
          askeradaylari.RemoveAt(gelenaday);
          iller.RemoveAt(gelenil);
        }
      }
    }
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox3.Items.Clear();
    }
  }
}

Dosyayı İndir