Ödev Teslim Formları ;

Yazacağınız programın değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

  1. Programın doğru çalışıyor olması – 30 puan
  2. Kaynak kodun okunabilirliği (readability) – 15 puan
  3. Programın doğru  değerlerde sonuç üretebilmesi – 25 puan
  4. Savunma – 20 puan
  5. Rapor – 10 puan

Savunma:

Programın savunması için Expression Studio veya Camtasia gibi “screen capture” programlarından biri kullanılarak bilgisayar karşısında programın kaynak kodu ve çalışma şekli anlatılıp .wmv yada swf formatında kaydedilecektir. Kaydedeceğiniz videonun boyutu 25 dakikayı geçmemelidir. Proje yapan öğrenci bu sürenin yarısı boyunca programın kaynak kodu ve çalışma şekli üzerinde konuşmak zorundadır. Teslim edilen her bir proje için yukarıda anlatıldığı şekilde savunma yapılması zorunludur. Savunma yapılmadığı taktirde “Proje Notunun Belirlenmesi” kısmında bahsi geçen tüm puanlamalar geçerliliğini kaybedecektir.
Expression Studio 4 Ultimate programı MSDNAA’dan indirilebilir.

Rapor:

Rapor 2 bölümden oluşacaktır:

1. Giriş : Algoritmaya ait akış diyagramı ya da yalancı kodu (preudocode) anlatılacaktır.
2. Program : Algoritma programdan kod alıntıları yapılarak anlatılacaktır.

Rapor kapak hariç en fazla 10 sayfa olacaktır. Başlıklar koyu ve 12 punto; diğer kısım 11 punto olacaktır. Kod alıntısı yaparken font türü “Courier New” 11 punto olacaktır. Metin iki yana yaslı olacaktır.

Proje tesliminde rapor çıktısı ile birlikte, “NUMARA_AD_SOYAD” formatında isim verilmiş klasörde kaynak kod, video ve rapor (.docx veya .doc) bulunacak ve USB bellekte teslim edilecektir. Mail ile proje teslimi kabul edilmeyecektir.

Son Teslim Tarihi : 18 ARALIK 2014 Saat:10:30 –  16:30 , bu tarihten sonra kesinlikle proje kabul edilmeyecektir.

Savunma Tarihi : BİLGİSAYAR 2A —23 ARALIK 2014  Saat: 13:00-15:00 , bu tarihten sonra kesinlikle Savunma kabul edilmeyecektir. (II.vize ve Final Sınav notu verilecektir.)

 BİLGİSAYAR 2B —24 ARALIK 2014  Saat: 13:00-15:00 , bu tarihten sonra kesinlikle Savunma kabul edilmeyecektir. (II.vize ve Final Sınav notu verilecektir.)

 BİLGİSAYAR II.ÖĞRETİM—25 ARALIK 2014  Saat: 17:00-19:00 , bu tarihten sonra kesinlikle Savunma kabul edilmeyecektir. (II.vize ve Final Sınav notu verilecektir.)