Bu nesne form içindeki nesnenin açıklama kısmıdır. Fareyi nesle üzerine tuttuğumuzda

bize ne görev yaptığını açıklar.

Kodu: 

toolTip1.SetToolTip(BtnHesapla, “hesaplar”);kullaılır.

Örnek:

TxtAdSoyad=işçinin adı ,TxtGunSayisi=çalıştıgı gün sayısı ,TxtGunluk=günlük fiyatı

TxtUcret= toplam ücret ,BtnHesapla =hesaplar, BtnSil=textbox’ları siler yazılacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      toolTip1.SetToolTip(TxtAdSoyad, "işçinin adı soyadı");
      toolTip1.SetToolTip(TxtGunSayisi, "çalıştığı gün sayısı");
      toolTip1.SetToolTip(TxtGunluk, "günlük");
      toolTip1.SetToolTip(TxtUcret, "ücretidir");
      toolTip1.SetToolTip(BtnHesapla, "hesaplar");
      toolTip1.SetToolTip(BtnSil, "siler");
    }
    private void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TxtAdSoyad.Text = "";
      TxtGunSayisi.Text = "";
      TxtGunluk.Text = "";
      TxtUcret.Text = "";
    }
    private void BtnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a, b, c;
      a = int.Parse(TxtGunSayisi.Text);
      b = int.Parse(TxtGunluk.Text);
      c = a + b;
      TxtUcret.Text = c.ToString();
    }
  }
}