Linklabel

İçinde hyper link (web sayfası adresleri) bulunan Label kontrolleri oluşturmak için kullanılır.

Links

Label içindeki linkleri belirlemek için bu özellik kullanılabilir.

Link.Add(başlangıç, uzunluk, adres)

Örnek:

linkLabel1.Links.Add(21, 6, “https://www.afguven.com”);

Adres olarak verebileceğiniz linkler:

Internet adresi https://www.afguven.com

Mail adresi mailto:afguven33@hotmail.com

Program sürücü:afguven.exe vb…

Klasör c: klasör vb…

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      linkLabel1.Text = "Sitemize girmek için burayı tıklayın.rn" +
      "Mail göndermek için burayı tıklayın.rn" +
      "Hesap makinesini çalıştırmak için burayı tıklayın.rn" +
      "Harddiskin içeriğini görmek için burayı tıklayın.";

      linkLabel1.Links.Add(21, 6, "https://www.afguven.com");
      linkLabel1.Links.Add(60, 6, "mailto:afguven33@hotmail.com");
      linkLabel1.Links.Add(113, 6, "calc.exe");
      linkLabel1.Links.Add(165, 6, "c:");
      //Linkleri mavi göster
      linkLabel1.LinkColor = Color.Blue;
      //Gezilmiş linkleri kırmızı göster
      linkLabel1.VisitedLinkColor = Color.Red;
      //Aktif linkleri kahverengi göster
      linkLabel1.ActiveLinkColor = Color.Brown;
      //Linklerin altını fare üzerine geldiğinde çiz
      linkLabel1.LinkBehavior = LinkBehavior.HoverUnderline;
    }
    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender,
    System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      //Tıklanan linki ziyaret edilmiş renkle göster
      linkLabel1.Links[linkLabel1.Links.IndexOf(e.Link)].Visited = true;
      //Linki çalıştır
      System.Diagnostics.Process.Start(e.Link.LinkData.ToString());
    }