using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace sil
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void BtnSec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      folderBrowserDialog1.ShowDialog();
      //Yolu seçtiriyor ve textBox a alıyoruz
      TxtDosyaYolu.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString();
    }

    private void BtnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (TxtDosyaYolu.Text == "" || CmbDosyaUzantisi.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("Lütfen Gerekli Yerleri Doldurunuz");
        }
        else
        {
          //Klasorumuzu seçiyoruz
          DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(TxtDosyaYolu.Text);
          //belirtilen uzantıdaki dosyaları fileınfo[] olarak alıyoruz
          FileInfo[] file_list_ = directory.GetFiles("*" + CmbDosyaUzantisi.Text);
          //Eğer seçilen uzatıda dosya yoksa bilgilendiriyor varsa silme işlemini yapıyor.
          if (file_list_.Length == 0)
            MessageBox.Show("Belirtilen klasörde bu uzantıya ait dosyaya rastlanmadı.");
          else
          {
            for (int j = 0; j < file_list_.Length; j++)
            {
              //sırayla tüm dosyaları siliyoruz..
              File.Delete(file_list_[j].FullName);

            }
          }

        }
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Hata Oluştu");
      }
    }
  }
}

Dosyayı İndir