using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void txt_Sayilar_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      // keypress event'i text'e bir tuş basıldığında çalışan eventtir.
      // e.KeyChar ile hangi karaktere basıldığını ascii karşılıgını bulabiliriz.
      // sadece sayilara izin vermek için 0 ile 9 un ascii karşılığını bulmamız gerek.
      // 0'ın ascii karşılığı 48   9'un ascii karşılığı ise 57
      //hangi tuşa basildığını hafızaya alalım
      int basilantus = Convert.ToInt32(e.KeyChar); //stringden çevirme yapmadığımız için int.parse kullanamayız.
      // eğer 48 ile 57 arası DEĞİLSE tuş basımını iptal etmek gerekir.
      // backspace'in çalışması için  || basilantus == 8  koşulunu ekledik.
      if (!(basilantus >= 48 && basilantus <= 57 || basilantus == 8))
      {
       // baştaki ! işareti tüm ifadeyi tersine çevirir.
        e.Handled = true;
       // handled = true yapmamız basılan tuşu geçersiz saymak içindir.
      }
    }
    private void txt_Yazilar_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      // sadece harflerin yazılmasını istiyorsak üstteki koşulun tam tersini yapmamız gerek.
      //hangi tuşa basildığını hafızaya alalım
      int basilantus = Convert.ToInt32(e.KeyChar); //stringden çevirme yapmadığımız için int.parse kullanamayız.
      // 48 ile 57 arası tuş basımını iptal etmek gerekir. çünkü bu sayı araları klavyede 0 ile 9 sayıların basıldığına işarettir.
      if ((basilantus >= 48 && basilantus <= 57))
      {
        // baştaki ! işareti tüm ifadeyi tersine çevirdiği için onu kaldırdık.
        e.Handled = true;
        // handled = true yapmamız basılan tuşu geçersiz saymak içindir.
      }
    }
    private void txt_maxint_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      // text'e girilen sayının integera sığmayacak kadar büyükse işlem yapmamasını sağlamalıyız.
      // bu yüzden ilk öncelikle harf yazılmasını önlemek gerek.
      int basilantus = Convert.ToInt32(e.KeyChar);
      // eğer 48 ile 57 arası DEĞİLSE tuş basımını iptal etmek gerekir.
      if (!(basilantus >= 48 && basilantus <= 57))
      {
        // tuş basımını engelledik.
        e.Handled = true;
      }
      else
      {
        // eğer sayıya basılmışsa burası çalışacaktır.
        // ve burda bir kontrol yapmamız gerek.
        // text'e girilen değer acaba int'e sığacakmı yoksa program hatamı(istisna) verecek.
        // eğer hata(istisna) vericekse tuş basımını engellemeliyiz.
        try
        {
          // int değerini aşarsa bu satır hataya(istisna) neden olucaktır.
          int textdekiDeger = int.Parse(txt_maxint.Text);
        }
        catch(OverflowException)
        {
          // hata eğer overflow ise yani taşmışssa tuş basımını engelledik.
          // istersek son olabileceği rakamı text e güncelletebiliriz.
          txt_maxint.Text = int.MaxValue.ToString();
          e.Handled = true;
        }      
      }  
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }
  }
}


Dosyayı İndir