TextBox Özellikleri
TEXTBOX
• Kullanıcının bilgi girmesi durumunda kullanılan bir kontroldür.
• MultiLine özelliği ile birden fazla satır girişi sağlanabilir.
• Bilgi değişikliğinde işlem yapılması istendiğinde TextChanged olayı kullanılır.
• Text kutusu içindeki yazıların tümü aynı Font özelliğine sahiptir.
• Yazı içinde farklı formatlar kullanmak için TextBox yerine RichTextBox kullanılır.
TextBox özellikleri
1- CharacterCasing
Bu özellik ile text kutusu içindeki yazının büyük yâda küçük harf olmasını sağlanabilir.
textBox2.CharacterCasing = CharacterCasing.Upper;büyük harf ile yazar
textBox2.CharacterCasing = CharacterCasing.Lower;küçük harf ile yazar
2- Clear Özelliği
TextBox’ı temizlemek için kullanılır.
Kodu:
1.textBox1.Clear();
2.textBox1.Text = “”;
3‐ MaxLength
Text kutusuna girilecek maksimum karakter sayısını belirler. 0 verilirse bu sınır kaldırılır. Verilen
sınırdan fazlasını kabul etmez. Maksimum 32767 dir ve 2 GB kapasitededir. Bu özellik kullanıcının
girebileceği karakter sayısını sınırlar. Program kodu ile bu sınır aşılabilir.
4- PasswordChar
Text kutusuna şifre gibi bilgilerin görünmeyecek şekilde istenen karakterin görüntülenmesini sağlayan
bir özelliktir.
5-ReadOnly
Text kutusunun ReadOnly özelliği true yapıldığında üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
6- Undo
Text kutuları aşamalı olarak geri almayı destekler. Ctrl+Z en son yapılanı geri alır. Bu işlemi kodla yapmak
için Undo Metodu kullanılır. Text üzerinde kodla yapılan değişikler geri alınmaz.
CanUndo
Bu özelliği kullanarak geri alınacak bir işlemin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu özellik true ise geri
alınabilecek bir işlem vardır.
Örnek: Üzerinde Geri Al yazan bir komut düğmesi olsun. Kullanıcı bu düğmeyi tıkladığında Text kutusundaki
işlemi geri alan programı yazınız.
Kodu: private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.CanUndo)
{
textBox1.Undo();
}
}
7- Modified
Text kutusundaki bilginin değiştirilip değiştiremediği bu özellikle öğrenilebilir. Bu özelliğin değeri true ise
Text kutusundaki bilgi değişmiştir.
8- MultiLine
Bu özellik true ise Text kutusuna birden fazla satır girilebilir. False ise tek satır bilgi girilebilir. Enter ile alt
satıra geçilir.
9- AcceptsTab
MultiLine özelliği True olan(çok satırlı) Text kutularında bu özelliğin True olması durumunda Tab tuşuna
basıldığında diğer kontrole geçmek yerine Tab tuşunun bıraktığı kadar boşluk bırakır. Bu durumda diğer
kontrollere geçiş için Ctrl+Tab kullanılır.
10- AcceptsReturn
Formun AcceptButton özelliği ile bir komut düğmesi ayarlanmış ise o formda Entere basıldığında komut
düğmesi tıklanmış gibi olur. Bu tip komut düğmelerinin bulunduğu formlarda kullanıcının Enter tuşu ile bir alt
satıra geçebilmesi için Text kutularının AcceptReturn özelliği true olmalıdır.
11- WordWrap
MultiLine özelliği True olması durumunda etkili olan bu özellik uzun satırların alt satıra kaymasını sağlar.
Text kutusunun genişliğine göre alt satıra geçmesini sağlar.
12- ScrollBars
MultiLine özelliği True olması durumunda etkili olan bu özellik Text kutusuiçindeki yazıyı aşağı yukarı ve
sağa sola kaydırmak için kaydıra çubuğu ekler.
13- ScrollToCaret()
Korsürün bulunduğu noktayı ekrana getirmek için bu metottan faydalanabilirsiniz.
textBox1.ScrollToCaret();
Seçili Bölgeyle Çalışma
Text kutusu içindeki bilgilerden sadece seçili bölgeyi öğrenek için veya değiştirmek için SelectedText
özelliği bulunur. Ayrıca program koduyla metnin bir bölümünü seçmek için gerekli özellikler de mevcuttur.
14- HideSelection
True ise text kutusunda seçilen metin, kontrol başka bir nesneye geçtiğinde seçilen kısmın gizlenmesini
sağlar.
False ise Kontrol başka bir nesneye geçsede seçilen kısmın görüntülenmesini sağlar.
15- SelectedText
Seçiliş etin bu özellikle öğrenilip değiştirilebilir. SelectedText özelliğine yapılan atamalarda, eğer seçilmiş
bir kışı varsa o kısım silinir ve atanan şey yazılır, yazılı kısım yoksa imlecin bulunduğu noktaya sıkışır.
textBox1.SelectedText=”evet”;
satırı ile text kutusu içinde seçilmiş olan kısmın yerine evet yazılacaktır. Seçili kısım yoksa o noktaya yazacaktır.
16- SelectAll()
Text kutusundaki metin tümünü seçer.
textBox.SelectAll();
Seçilen bölgeyi mavi yaparak kontrol etmek için
yapmak gerekir.
17- SelectionStart
Seçili kısın başlangıç noktasını belirlemek veya öğrenmek için kullanılır. Kursürün bulunduğu konumu
öğrenebilir veya değiştirebiliriz.
18-SelectionLength
Seçili bölgenin uzunluğunu öğrenmek veya değiştirmek için kullanılır.
Örnek: Text kutusundaki bilgiden 2. Harften başlayarak 6 karaktere kadar alan örnek:
textBox1.SelectionStart=2;
textBok1.SelectionLength=6;
19-Select(Başlangıç,Uzunluk)
Text kutusu içindeki bir bölgeyi seçek için kullanılır.
Örnek: : Text kutusundaki bilgiden 2. Harften başlayarak 6 karaktere kadar alan örnek:
textBox1.Select(2,6);