csharpyen-180x160 C# SQL baglantısı nasıl kurulur kısaca anlatalım.Visual studio ile sql bağlantısı yapabilmek için 
 daha önceden oluşturduğumuz bir veritabanımızın olması gerekir .Veri tabanımızı sql programından  yada 
 visual studio programının içinde oluşturabiliriz ben visual studio içinde oluşturacam .Öncelikle projemizi oluşturuyoruz.
  Tasarımı belirliyoruz.

1

2


34

 

5
67
8
9
Burada yapmamız gereken database isim vermek ve daha  sonra  Tamam  butonuna basmak.
NOT:  DATA SOURCE:MİCROSOFT SQL SERVER DATABASE FİLE(SQLCLİENT) OLMASINA DİKKAT EDİN EĞER BU SEÇİLİ DEĞİLSE Değiştir  DEN BUNU SEÇİNİZ…Bu işlemi yapdıktan sonra veritabanımızı oluşturmuş olduk sıra geldi tablomuzu oluşturmaya  server Explorer penceresine tekrar gideriz ve şu işlemleri yaparız ;
 10 11 1213 14 15 161718
sql veritabanımıza bağlanmaya Uygulamamızda ekleme ve silme işlemi yapacağız onun için ekleme ve silme prosedürü  oluşturacağız
19c1c2c3
Bu işlemleri yapdıktan sonra sıra geldi sql veritabanımıza bağlanarak verileri ekleme ve silme işlemlerimizi yapmaya
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;// sql için gerekli olan isim uzayı

namespace uygulama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglan = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\kadir\Documents\kadir.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True");
//sql veritabanına bağlantımızı yapıyoruz
    SqlCommand sorgu = new SqlCommand();
//sql sorguları için komutumuzu oluşturuyoruz
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglan.Open();
        //bağlantımızı açıyoruz
        sorgu = baglan.CreateCommand();
        //sorugumuzu oluşturduğumuz bağlantı üzerine komutluyoruz
        sorgu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        //sorgumuzun tipini belirliyoruz
        sorgu.CommandText = "ekle";
        //burada prosedüre verdiğimiz ismi yazıyoruz
        sorgu.Parameters.Add("ead", SqlDbType.NChar, 20);
        sorgu.Parameters.Add("esoyad", SqlDbType.NChar, 20);
        //burada prosedürdeki parametreleri sorgumuza ekliyoruz
        sorgu.Parameters["ead"].Value = textBox1.Text;
        sorgu.Parameters["esoyad"].Value = textBox2.Text;
        // sorgudaki parametrelerin nereden veri alacağını belirledik..
        if (sorgu.ExecuteNonQuery() == 1)
        {
          MessageBox.Show("VERİ EKLENDİ");
          // girilen verilerin eklendiği hakkında bilgi verecek
          göster();
          //veritabanındaki bilgileri datagridview da göstermesi için
          //oluşturduğumuz fonksiyonu burada çağırdık..
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {
        MessageBox.Show(hata.Message);
        // hata varsa oluşan hatayı gösterecek bize
      }
      finally
      {
        baglan.Close();
        // bağlantımızı kapattık.
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglan.Open();
        //bağlantımızı açıyoruz
        sorgu = baglan.CreateCommand();
        //sorugumuzu oluşturduğumuz bağlantı üzerine komutluyoruz
        sorgu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        //sorgumuzun tipini belirliyoruz
        sorgu.CommandText = "sil";
        //burada prosedüre verdiğimiz ismi yazıyoruz
        sorgu.Parameters.Add("ead", SqlDbType.NChar, 20);

        sorgu.Parameters["ead"].Value = textBox1.Text;

        // sorgudaki parametrelerin nereden veri alacağını belirledik..
        if (sorgu.ExecuteNonQuery() == 1)
        {
          MessageBox.Show("VERİ SİLİNDİ");
          // girilen verilerin silindiği hakkında bilgi verecek
          göster();
         //veritabanındaki bilgileri datagridview da göstermesi için
         //oluşturduğumuz fonksiyonu burada çağırdık..
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {
        MessageBox.Show(hata.Message);
        // hata varsa oluşan hatayı gösterecek bize
      }
      finally
      {
        baglan.Close();
        // bağlantımızı kapattık.
      }
    }
    private void göster()
    {
      try
      {
        sorgu = baglan.CreateCommand();
        //sorguyu bağlantı üzerine komutluyoruz
        sorgu.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        //sorgumuzun tipini belirliyoruz
        sorgu.CommandText = "göster";
        //prosedür ismi
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sorgu);
        //veritabanımızdan verileri çekeriz
        DataSet veri = new DataSet();
        //tabloyu doldurmak için kullanırız
        adap.Fill(veri, "tablom");
        //adap taki verileri datasete aktarırız
        dataGridView1.DataSource=veri.Tables["tablom"];

      }
      catch(Exception hata)
      {
      MessageBox.Show(hata.Message);
        //hata olursa hatanın kaynaklandığı nedeni göstercek
      }

    }
  }
}