flashas3logoFlashda ActionScript 3.0 İle  basit bir hesap makinesi uygulaması yapalım.

Bunun için gerekli olan “Text tool” ve Flash’ın kendi componentleri olan hazır butonları kullanacağız.Öncelikle sahnemize 2 adet “Text Tool” ekliyoruz ve ayarlarından tiplerini “Input Text” yapıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç kullanıcıdan veri alınacak olması.

1

İlk “Input Text” in adını say1, ikincinin ise say2 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra sahnemize bir adet “Static Text” ve iki adet “Dynamic Text” daha ekliyoruz ve resimdeki gibi yerleştiriyoruz.
 
2

Window sekmesinde bulunan “Components” seçeneğini seçiyoruz. Ayrıca Ctrl + F7 tuş kombinasyonuylada ulaşabiliyoruz.

3

 

 

 

4

 

 

Şekildeki pencereden sahnemize 4 adet buton ekliyoruz ve instance namelerini “topla” , “cikar” , “carp” , “bol” şeklinde ayarlıyoruz. Daha sonra “Component Parameters” bölmesinde bulunan “Label” alanına ise butonun yapacağı matematiksel işlemin sembolunu yazıyoruz.

5

 

Kodlara göz atacak olursak:
var hesap;                             // değişkenimizi ekliyoruz
topla.addEventListener(MouseEvent.CLICK,toplaFunc);
cikar.addEventListener(MouseEvent.CLICK,cikarFunc);
carp.addEventListener(MouseEvent.CLICK,carpFunc);
bol.addEventListener(MouseEvent.CLICK,bolFunc);
function toplaFunc(e:MouseEvent)
{
hesap = int(say1.text) + int(say2.text);    // int operatörü ile text içindeki verileri sayısal
sonuc.text = String(hesap);                    //  verilere çeviriyoruz. İşlemin sonucunu “String”
islem.text = “+”;                                   //   operatörü ile tekrar sözel değer yapıyoruz.
}
function cikarFunc(e:MouseEvent)
{
hesap = int(say1.text) – int(say2.text);
sonuc.text = String(hesap);
islem.text = “-“;
}
function carpFunc(e:MouseEvent)
{
hesap = int(say1.text) * int(say2.text);
sonuc.text = String(hesap);
islem.text = “x”;
}
function bolFunc(e:MouseEvent)
{
hesap = int(say1.text) / int(say2.text);
sonuc.text = String(hesap);
islem.text = “/”;
}