using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("Rize Üniversitesi Meslek Yüksekokulu");

      Console.WriteLine("^ ˜Hanoi Kuleleri Problemi˜ ^");

      Console.WriteLine("AYKUT FATİH GÜVEN");

      Console.WriteLine("");

      int disk;

      for (; ; )
      {

        Console.Write("Disk Sayisini Giriniz:");

        disk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (disk > 2 && disk < 9)

          break;

        else

          Console.WriteLine("Hatal� giriŸ (3'ten k�‡�k 8'den b�y�k olmal�!)");

      }

      int d = Convert.ToInt32((Math.Pow(2, disk)));

      int[] dizi = new int[d];

      int[] kule1 = new int[d];

      int[] kule2 = new int[d];

      int k;

      for (int i = 1; i

Dosyayı İndir